Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Doplňkové aktivity

Hrajeme divadlo
paní učitelky Jana Machová a Petra Ritschelovápaní učitelka Renáta Bašová

Zde se děti učí rozvíjet řeč, mimiku, hru těla, pantomimu, odstranit ostych projevit se před ostatními dětmi.

Hrátky s hlínou
paní učitelky Jana Machová a Petra Ritschelovápaní učitelky Petra Ritschelová a Alena Smlsalová

Tento kroužek pracuje na naší mat. škole již několik let. Děti se postupně seznamují se základy zpracování keram. hlíny, učí se pracovat s materiálem, tvarovat ho, modelovat a tvořit jedinečné výrobky. Kroužek je pro děti hlavně zábavnou hrou , ve které zapojují svoji představivost a fantazii, procvičují jemnou motoriku a hlavně se učí trpělivosti. Každý výrobek je originál a pro děti je tento proces vzrušující a neopakovatelný. V dětském věku není důležité co vyrobí, ale co přitom prožije. Celý proces výroby je ukončen vypálením v keramické peci. Pak už si děti odnesou výrobky domů a mohou se chlubit, jak jsou šikovné a co všechno se v naší školce naučily.

V naší mat. škole procvičujeme jemnou motoriku ruky a prstů, což je velmi důležité pro přípravu dítěte na psaní. Pokud je obratnost ruky a prstů snížená, mohou se projeviti potíže ve vývoji řeči.
Proto jsme se v kroužku grafomotoriky zaměřili na správné držení tužky standardním způsobem, vedeme děti formou různých cvičení, her (pracovní a grafické listy) ke zvládnutí požadavků, které na ně později bude mít základní škola.Využíváme trojhranné pastelky a tužky, tvarované násadky na tužky, ale pracujeme i s "pískovničkou", která je dětmi velmi oblíbená.

Veselé pískání - zdravé dýchání
paní ředitelka Bc. Ivana Klímovápaní ředitelka Bc. Ivana Klímová

Proč již předškolní děti učit hře na zobcovou flétnu?

Existuje mnoho dobrých důvodů. Hraní rozvíjí zájmovou činnost dítěte, kterou může dále rozvíjet, pěstovat vnímavost, pozornost i paměť, utváří kladný vztah k hudbě, rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí fantazii, působí na citový vývoj dítěte.
Ze zdravotního hlediska rozvíjí hospodaření s dechem, což pomáhá i léčbě proti astmatu, napomáhá zdolávat nemoci dechového ústrojí a zvyšuje využití celé kapacity plic. Při hře na dechový nástroj zapojí děti i hraniční dýchání.
Nejsou tohle dostatečné důvody, proč začít i s dětmi předškol. věku hrát na zobcovou flétnu?

Sportovní přípravka
paní učitelka Eva Kaňková + Marcela Hatašová DiS.paní učitelky Eva Kaňková a Marta Lukašíková

Po úspěších v roce 2011, kdy naše děti vybojovaly 1. místo v okresním a 2. místo v krajském přeboru mateřských školek (zúčastnilo se 14 dětí naší MŠ) založili jsme tzv. SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKU. Je určen pro 5 - 6 leté děti pohybově nadané a psychicky vyzrálé. Cílem je zvyšování kondice, mrštnosti, obratnosti i soustředěnosti.