Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Během pár vteřin bude zahájeno stahování souboru. Pokud se soubor neotevře automaticky, klikněte na následující odkaz.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (119 kB)
Děti MŠ Sluníčko na procházce
Filosofie MŠ Sluníčko a její vzdělávací program

Poznání světa v souvislostech, rozvoj samostatnosti dítěte, to vše tvoří již v předškolním věku základy, na kterých má v budoucnu stát zdravá a sebevědomá osobnost se správnými životními postoji a návyky. Osobnost, která umí přijímat změny a vyrovnávat se s nimi, schopna kriticky myslet, poznat a řešit problémy.

Děti MŠ Sluníčko na procházce

Cílem školního vzdělávacího programu je zdravý rozvoj osobnosti dítěte, uspokojování fyzických i psychických potřeb, prožití dětství v podmětném a harmonickém prostředí. Ve spolupráci s rodinou dětem poznat sama sebe, porozumět dějům a vztahům v okolinám světě, umožnit mu orientovat se v něm pomocí postupného osvojování kompetencí, které bude v životě potřebovat.

Mateřská škola Sluníčko na výletě