Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Stravné a poplatky

Poplatky v mateřské škole Sluníčko
Stravné
Úplatata za vzdělávání
Odpočet vynaložených nákladů za předškolní vzdělávání.

Na základě §38I zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, mají rodiče možnost požádat v MŠ o potvrzení vynaložených nákladů za školní úplatu za předešlý kalendářní rok. Potvrzení vydává ředitelka školy Ivana Klímová.