Mateřská škola Sluníčko

Gorkého 1521, Pardubice

Jaký program dětem nabízíme?

Nadstavbové aktivity na mateřské škole jsou určeny především pro předškoláky - děti 5-6 leté, jako nadstavba k předškolnímu vzdělávání - rozvíjení jejich talentu v dané oblasti. Mladší děti mohou nadstavbové aktivity navštěvovat pouze v případě volné kapacity.

Nadstavbové aktivity odborně vedou pedagogické pracovnice MŠ. K dalším aktivitám naší mateřské školy patří pravidelný plavecký výcvik, 10 denní pobyt ve škole v přírodě s alternativní třídou v zařízení "Radost" v Horním Jelení a 10 denní pobyt ve škole v přírodě v Příchovicích v Jizerských horách.

Fantazie, tvořivost a estetické cítění je u dětí rozvíjena divadelním, hudebním a loutkovým představením vždy 1x měsíčně.